x e o g r a f í a

no espazo e no tempo

Benvidos á páxina web de Xeografía do

IES "Isaac Díaz Pardo" de Sada

Está páxina está orientada a preparación da proba de selectividade en Galicia na materia de Xeografía, polo que a súa estrutura responde ó modelo recollido nas PAU para o curso 2018-2019

xeografía física

bloques 1, 2, 3, 4 e 5

poboación

bloque 6

sectores económicos

bloques 7, 8 e 9

urbanismo

bloque 10

organización territorial

bloque 11

españa no mundo

bloque 12